Bouw en Utiliteit

Door de krappe woningmarkt, en de bouw van nieuwe huizen die daarbij komt kijken. Hierdoor staat de woning- en utiliteitsbouw voor een uitdaging om de productie te verhogen en gelijker tijd de energie transitie in goede banen te leiden. Ook speelt de bestaande vastgoed voorraad hierin een rol. De bouwsector heeft dan ook last van een gebrek aan beschikbare bouwlocaties, hogere grondprijzen en natuurlijk de arbeidstekorten. 

De bouwsector komt ook nog is voor een uitdaging te staan gezien de stikstofproblematiek. Duurzaam bouwen is een belangrijke trend voor de bouw. Niet alleen in 2021, maar het komend decennia. In 2030 moet de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zitten, en in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. 

Dit vergt vernieuwingen van bouwbedrijven zoals het investeren in duurzaam materieel én het vergt ook vernieuwingen in de manier van werken: van ontwerpfase en calculatie tot aan de uitvoering van een project. De informatiebehoefte groeit en het borgen en verantwoorden van data wordt steeds belangrijker. 

Genoeg uitdaging binnen deze markt. Wij zijn dan ook voortdurend opzoek naar medewerkers die er alles op alles aan willen doen om het probleem naar een succes te leiden.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.